Integritetspolicy för Berno Möbler AB:s kunder

Syfte

Vi på Berno Möbler AB värnar om din personliga identitet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personliga uppgifter till oss. Därför kommer vi i denna text försöka göra det så tydligt som möjligt för er kunder att förstå vårt syfte och hur vi hanterar era personuppgifter samt vad vi kommer använda dem till.

Ni kommer också kunna läsa om era rättigheter och vad som gäller när vi hanterar era uppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har några frågor eller synpunkter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan knytas till ditt personnummer. Det rör sig om namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Vårt ansvar för dina personuppgifter?

När du handlar på Berno Möbler via webshop, fysisk butik, mail eller telefon så ansvarar Berno Möbler AB för era personuppgifter.

Vid prenumeration på nyhetsbrev, riktad annonsering och marknadsföring tex på Instagram, Facebook och Google med personliga anpassningar så ansvarar Berno Möbler AB för dina personuppgifter.

Om det skulle röra sig om du klickar på en länk från några utav våra samarbetspartners på tex Instagram, Facebook eller på vår webbsida är det våra samarbetspartners som ansvarar för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du handlar på Berno Möbler via webshop, fysisk butik, mail, telefon, vid prenumeration på nyhetsbrev, riktad annonsering och marknadsföring tex på Instagram, Facebook och Google med personliga anpassningar så kommer nedan en lista på exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla:

 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Köphistorik
 • Orderhistorik
 • Användningshistorik
 • IP-adress
 • Bilder (tex vid reklamationsärenden)

Eventuell övrig information du lämnar till vår kundtjänst.

Vilken av denna information som vi samlar in från er beror på vilken kontakt ni har med oss.

Varför vi behandlar dessa personuppgifter från er?

Nedan följer de olika användningsområden som vi använder dina personuppgifter till med stöd från lagen där vi har rättslig grund för det:

Hantera era orders och skicka ut orderbekräftelse, då behöver vi dina personuppgifter tex för att få betalt och kunna leverera din order till dig.
Då ingår vi ett köpeavtal med dig och där är vår rättsliga grund med stöd för lagen.

För att kunna hantera reklamationer, kundtjänst frågor och orderfrågor som kan uppkomma i efterhand då du har beställt en order hos oss. Det kan också uppkomma efterföljande frågor i efterhand när du lagt en order som vi får ta hand om.

Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Skicka ut marknadsföring via sociala medier och e-post. För att hjälpa er som kunder att uppfylla den bästa servicen från oss kommer vi använda eran e-postadress, orderhistorik och köphistorik när vi skickar ut eventuell information eller erbjudanden till er.

Vi jobbar med riktad annonsering och marknadsföring på Instagram, Pinterest, Facebook och Google med personliga anpassningar, då kan vi även använda ert personliga beteende i marknadsföring och då behöver vi använda samma uppgifter som ovan.

Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig tex ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av.

Om du är kund hos Berno Möbler AB berättigar vi att du har ett intresse att få den bästa servicen och marknadsföringen från oss.

Genom att ta in era personuppgifter vid några utav dessa punkter vi har nämnt ovan förebygger vi också missbruk utav våra tjänster så att vi vet att det faktiskt är en riktig person som tex sluter ett köpeavtal med oss. Där har vi laglig rättslig grund för att vi ska kunna hantera företagets skyldigheter som produktsäkerhet, bokföringskrav och myndighetsbeslut.

När kan vi komma att dela dina personuppgifter?

Vi på Berno Möbler AB kommer endast dela dina personuppgifter när detta blir lagkrav eller i övriga ärenden då det är tillåtet enligt lag.

Annars delar vi bara dina uppgifter med transport, logistik, bank och kreditkortsföretag eller våra leverantörer för att kunna fullfölja vårt köpeavtal med dig som kund. I dessa fall delas alltså dina personuppgifter endast med någon annan för att kunna användas till samma ändamål som vi samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt
personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om dig som kund för att kunna ge er den bästa servicen och vi sparar era uppgifter så länge som vi behöver dem för att
uppfylla de ändamål som de från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tiden som lagen tillämpar för att uppfylla skyldigheter som vi har som företag.

Vi sparar också era uppgifter för att kunna skicka ut erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vill du som kund inte få detta utskick kan du alltid höra av dig till oss och be oss att avregistrera dig.

Säkerhet för dina personuppgifter?

Vi arbetar alltid för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Endast de personer som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt har tillgång till dem.

Detta för att kunna ge er kunder den bästa servicen. Vi har rutiner och arbetssätt som säkerställer att vår sajt och våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Dina rättigheter?

Enligt GDPR (dataskyddsförordningen) har du vissa rättigheter som kund att
begära ut från oss. Nedan följer en punktlista för dig som kund om vilka:

 • Rätt till information
 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av radering
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt till dataportabilitet
 • Automatiserade beslut


Mer om era rättigheter kan ni läsa på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.

Dessa rättigheter kan begränsas i vissa situationer – till exempel där vi kan visa att vi har en juridisk skyldighet att behandla dina uppgifter.

Om ni har några frågor kring era rättigheter kan ni kontakta oss på kundtjanst@bernomobler.se. Skulle det vara så att ni som kund skulle vilja utnyttja era rättigheter kräver vi alltid en skriftlig underteckning.

Ändringar och tillägg av integritetspolicy

Skulle reglerna ändras eller om det skulle tillkomma något kommer vi då uppdatera denna integritetspolicy. Vi rekommenderar er att läsa den senaste versionen av denna policyn.

Om du inte godkänner ändringarna eller tilläggen utav policyn ber vi er höra av er till oss.

Har du klagomål?

Har du klagomål på hur vi hanterat dina personuppgifter kan du alltid vända dig till oss på Berno Möbler AB.

Du kan också höra av dig till Datainspektionen för de är ansvariga för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning för den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Vi på Berno Möbler AB har försökt i texten ovan ge er kunder en enkel och konkret förklaring på hur vi använder era personuppgifter. Vi försöker alltid ge er kunder den bästa servicen och vill att ni ska känna er trygga när ni lämnar era uppgifter till oss.

Om du har några frågor eller synpunkter på hur vi använder era personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via mail på kundtjanst@bernomobler.se.